Artık sosyal medyada söylediklerinize çok dikkat edin!

Türkiye’deki toplumsal medya yasasının gibisi ABD’de de gündeme geliyor. Washington Post, eyalet başsavcısının, toplumsal medya platformlarının aksi takdirde engelleyecekleri konuşmaya konut sahipliği yapmasını gerektirerek eyaletlerin Birinci Değişikliğin özgür konuşma haklarını ihlal edip etmediğini ve platformlar gönderileri kaldırdığında açıklama gerektirip gerektirmediğini belirlemek için Yüksek Mahkemeye dilekçe verdiğini belirtti.

Florida, davasını oluştururken mahkemenin çelişkili kararları ele alması gerektiğini savundu. Temyiz Mahkemesi, kullanıcıların sansür teziyle toplumsal ağları dava etmelerine müsaade veren bir Teksas yasasını onaylarken, bir 11. Temyiz Mahkemesi, internet şirketlerinin siyasetçileri yasaklamasını engelleyen bir yasanın değerli kısımlarıyla Florida’nın Birinci Değişikliği ihlal ettiğine karar verdi.

Florida ve Texas maddelerinin destekçileri, Facebook ve Twitter üzere platformlarda muhafazakar görüşlerin sav edilen sansürüyle çaba etmek için tedbirlerin gerekli olduğunu savundu. Yasa koyucular, toplumsal ağların, telefon sağlayıcıları üzere yaygın taşıyıcılar olduğunu ve bu nedenle, aksi takdirde yasa dışı olmayan tüm konuşmaları taşımaları gerektiğini sav ettiler.

Artık toplumsal medyada söylediklerinize çok dikkat edin!

Bu ortada şirketler, bu cins kanunların anayasaya alışılmamış olduğuna ve onları nefret telaffuzuna, düşmanca hükümetlerin propagandasına ve istenmeyen postalara konut sahipliği yapmaya zorlayacaklarına inanıyor. Anayasa değişikliğinin hükümet sansürüne karşı muhafaza gayeli olduğunu ve özel kuruluşların neye mesken sahipliği yapacaklarına karar verme hakkına sahip olduğunu söylüyorlar.

Yargıtay’ın nasıl bir karar vereceği belirli değil. Muhafazakar yargıçlar yasama organına hükmederken, mahkeme, Teksas yasasını geçen hafta 5. Devrede onaylanmadan evvel askıya alan bir acil durum talebi kabul etti. Yüksek mahkeme mevzuyla ilgili şimdi kesin bir karar vermedi ve Florida’nın lehine bir karar, daha liberal eğilimli eyaletlerin, nefret söylemi ve tehditler için daha fazla şeffaflık gerektiren kendi yasa teklifleriyle yardımcı olabilir.

Başa dön tuşu