Toplumsal medya düzenlemesi TBMM’de kabul edildi

Düzenlemeyle, yükümlülüğünü yerine getirmeyen yer sağlayıcılarına, caydırıcılığın sağlanması için verilecek idari para cezası artırılacak. Cürüm oluşturan kısmi içeriğin çıkarılmasının mümkün olduğu durumlarda, erişimin engellenmesi kararı yerine içeriğin çıkarılması kararının verilmesi imkanı sağlanacak.

Sosyal medya düzenlemesi TBMM’de kabul edildi

Düzenlemeye nazaran, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Cürümlerle Gayret Edilmesi Hakkında Kanun’a “sosyal ağ sağlayıcı” formunda yeni bir tanımlama getiriliyor.

Bu kapsamda kullanıcıların internet ortamında toplumsal etkileşim gayesiyle metin, manzara, ses, pozisyon üzere içerikleri oluşturmalarına, görüntülemelerine yahut paylaşmalarına imkan sağlayan gerçek yahut hükmî şahıslar, “sosyal ağ sağlayıcı” olarak tanımlanacak.

İdari para cezaları, muhatabın yurt dışında bulunması halinde Bilgi Teknolojileri ve Bağlantı Kurumu (BTK) tarafından direkt doğruya muhataba, internet sayfalarındaki bağlantı araçları, alan ismi, IP adresi ve gibisi kaynaklarla elde edilen bilgiler üzerinden elektronik posta yahut öteki irtibat araçlarıyla da bildirilebilecek.

Bu bildirim, Tebligat Kanunu’na nazaran yapılan tebligat kararında olacak. Bu bildirimin yapıldığı tarihi izleyen 5. günün sonunda tebligat yapılmış sayılacak.

Yükümlülüğünü yerine getirmeyen yer sağlayıcılarına, caydırıcılığın sağlanması için verilecek idari para cezası artırılacak. Bu kapsamda yer sağlayıcılık bildiriminde bulunmayan yahut yükümlülüklerini yerine getirmeyen yer sağlayıcı hakkında, 10 bin liradan 100 bin liraya kadar verilebilen idari para cezası, 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar artırılacak.

Düzenlemeyle, cürüm oluşturan kısmi içeriğin çıkarılmasının mümkün olduğu durumlarda, erişimin engellenmesi kararı yerine içeriğin çıkarılması kararının verilmesi imkanı sağlanarak, tıpkı internet sitesinde yer alan ve kabahat oluşturmayan içerikler istikametinden söz ve haber alma özgürlüğü daha da garantili hale getirilecek.

İçeriğin çıkarılması kararları, içerik ve yer sağlayıcılarına bildirilerek gereğinin yerine getirilmesi istenecek.

Görüşmelerde, AK Parti ve MHP’nin ortak önergesiyle, teklife, taraflara ait IP adresi, verilen hizmetin başlama ve bitiş vakti, yararlanılan hizmetin tipi, aktarılan bilgi ölçüsü ve varsa abone kimlik bilgilerini içeren “trafik bilgisi” tarifine “port bilgisi”nin de eklenmesine ait karar ihdas edildi.

Söz konusu önergeyle, birebir IP adresini kullanan farklı kullanıcılar açısından yaşanabilecek mağduriyetlerin giderilmesi amaçlanıyor.

Başa dön tuşu